LÆGERNE

Læge Janne Kaulberg

  • Kandidat fra Københavns Universitet 1996. 
  • Efterfølgende ansat og uddannet på Holbæk Centralsygehus og Roskilde Amts Sygehus.
  • Har desuden arbejdet i almen praksis i Norge.
  • Speciallæge i almen medicin 2004.
  • Praktiserende læge pr.1.april 2005.
  • Privat: Født 1965, gift, har to døtre.

 

Læge Katja Rasmussen

  • Læge fra Københavns Universitet i 2006
  • Speciallæge i almen medicin i 2019
  • Praktiserende læge pr. 1. maj 2021
  • Privat: Født 1979, gift, har tre børn

 

 

PERSONALE

Lene Starling-Juhl

Sygeplejerske

Lene har været ansat i klinikken siden 2011.

Lene har patientkonsultationer, f.eks. blodprøvetagning, EKG-tagning, behandling af fodvorter, øreskylning, sårpleje, vaccinationer og andre indsprøjtninger, måling af blodtryk, blodsukker og blodprocent, undersøgelse af urin, graviditetstest, halspodninger, lungefunktionsundersøgelse mv.
Hun tager sig også af kontrol ved forhøjet blodtryk, diabetes II, astma og KOL.

Derudover kan du få hjælp til rygestop og vægttab. 

 

Maria Petz Adamsen

Maria har været ansat som lægesekretær i klinikken fra d. 1. juni 2019.

Maria passer telefonen dagligt ml. kl. 9-12 og sidder i skranken ved personlig kontakt i samme tidsrum.

Derudover tager hun sig også af EKG-tagning, tager blodprøver, vaccinationer, undersøgelse af urin, graviditetstest mv. 

Maria bor i Roskilde og har to døtre. 

 

 UDDANNELSESLÆGER

Mehdi Zamani-Sadabadi er startet som uddannelseslæge i klinikken d. 1/9-2021. 
Han er 44 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2019.
Mehdi har arbejdet på Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital og hos praktiserende læger i både Hillerød, Roskilde og Taastrup. 
Mehdi er igang med at videre uddanne sig til Praktiserende læge. 
Fra d. 1/3-2022 er han tilbage i uddannelsesstilling på Roskilde sygehus, men han har stadig én dag om måneden i klinikken. 

Mie Dyberg Skandov er i klinikken fra d. 1/4-30/9-2023. 
Hun er nyuddannet læge og har tidligere været på urologisk afdeling på Roskilde sygehus. 

 

Uddannelseslægerne vil oftest have kortere ventetid end de faste læger i klinikken.
Du kan bestille tid hos dem ved telefonisk kontakt til uddannelseslægen (kl. 8.30-9.00) eller sekretæren (kl.9-12) eller ved on-line booking.
De superviseres dagligt af de faste læger i klinikken.