NYHEDER

Vaccine imod Livmoderhalskræft/HPV-vaccine :
 

 

Vaccinen blev en del af det danske vaccinationsprogram for alle 12-årige piger i 2009.

Vaccination er gratis for piger/kvinder op til 18 år. 

Pr. 1. november 2017 er vaccinationen ændret til en ny og udvidet udgave af Gardasil, der dækker over flere forskellige typer af human papilloma virus (HPV), der er årsagen til livmoderhalskræft. 

 

Unge kvinder, der har haft deres seksuelle debut, kan fortsat have effekt af at blive vaccineret. Enten fordi de endnu ikke er smittet med HPV,  eller fordi de ikke er smittet med alle de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod.

Man regner med, at vaccinen beskytter imod 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft hos kvinder, som ikke er smittet med HPV på vaccinationstidspunktet. Vaccinen beskytter således ikke mod alle tilfælde af livmoderhalskræft, og det er meget vigtigt, at alle kvinder fortsat deltager i screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft fra de fylder 23 år, også selvom de er vaccineret.

 

Kvinder vaccineres ialt 3 gange over en seks måneders periode.

Dog kan piger under 15 år nøjes med to vaccinationer med 5-13 måneder imellem.

 

Du kan bestille tid hos sygeplejersken til vaccination.

HPV-vaccine til drenge:

Fra d. 1. september 2019 er der tilbud om gratis HPV-vaccination af drenge, der fylder 12 år d. 1. juli 2019 eller senere. 

Fra d. 1. februar 2020 er der også mulighed for vaccination af drenge født i perioden 2006 – 30. juni 2007. Dette midlertidige tilbud gælder til 31. december 2021 og supplerer det generelle og permanente HPV-vaccinationsprogram, som gælder for drenge der er født den 1. juli 2007 eller senere. 
Dvs. at drenge der er 14 år ved første vaccination, skal have denne senest d. 1/7-21 og drenge, der er 15 år ved første vaccination skal have denne senest d. 1. august for at nå at få gratis vaccination.

Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år d. 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020. Tilbuddet gælder således mænd, der er tiltrukket af mænd og er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003. Tilbuddet frafalder når personen fylder 26 år

Drenge under 15 år skal have to vaccinationer, drenge over 15 år tre vaccinationer. 

Der kan bestilles tid hos sygeplejersken til vaccinationen. 

MÆSLINGE-VACCINATION:

Er du født før 1974?

Hvis Ja – så er du formentlig immun overfor sygdommen, da ca. 95% af alle danskere født før 1974 har haft mæslinger.

Er du født efter 1986,  har fulgt børnevaccinationsprogrammet og fået i alt 2 MFR-vacciner?

Hvis Ja – så er du dækket og skal ikke gøre noget.

Er du født mellem 1975 og 1986?

Hvis Ja – og har du tidligere haft sygdommen, så er du immun og skal ikke gøre noget.

Hvis du svarer nej til de 2 foregående spørgsmål og dermed ikke tidligere har haft sygdommen og ikke tidligere er vaccineret, anbefales du at få en enkelt MFR-vaccination.

Vaccinationen er gratis og kan fås ved at bestille tid hos sygeplejersken.

Og hvad med børnene?

I børnevaccinationsprogrammet gives MFR vaccinen 2 gange – første gang når barnet er 15 måneder og 2. gang når barnet er 4 år.

Der er aktuelt ingen grund til at give sit barn vaccinen tidligere end ved de 15 måneder – medmindre:

  • Hvis der er konstateret mæslinger i dit nærområde, så kan barnet undtagelsesvist blive vaccineret fra 12 måneder.
  • Hvis der er mistanke om smitte, kan vaccinen gives tidligere efter lægelig vurdering.

Vaccinationen er gratis.

Skal du ud og rejse?

Hvis der er tvivl om, hvorvidt du er immun/er vaccineret, anbefales du at blive vaccineret forud for afrejse.

 

Medicinsk cannabis:

 

Der er kommet følgende meddelelse fra Dansk Selskab for Almen Medicin, som vi her i klinikken følger:

 

Information om udskrivning af cannabis som medicin

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 01.01.2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin.

 

Man hører mest om de positive virkninger

Forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, fx ifm. behandling af kræftsygdom, sklerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

 

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin

Lægemiddelstyrelsen skriver: "De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt." De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

 

Patientens sikkerhed vejer tungest - virkninger og bivirkninger dårligt belyst

Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser.

De cannabisproduktioner, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten.

Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over 3 uger.

Bivirkninger: Vi ved, at cannabis kan have mange bivirkninger, fx forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

 

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin.

DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom de også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, fx neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.