LÆGERNE

Læge Janne Kaulberg

 • Speciallæge i almen medicin
 • Kandidat fra Københavns Universitet 1996. 
 • Efterfølgende ansat og uddannet på Holbæk Centralsygehus og Roskilde Amts Sygehus.
 • Desuden arbejdet i almen praksis i Norge.
 • Speciallæge i almen medicin 2004.
 • Praktiserende læge pr.1.april 2005.
 • Gift, har to døtre.

Læge Pernille Hodann Ewé

 • Speciallæge i almen medicin
 • Praktiserende læge i Roskilde siden 2000
 • Praktiserende læge i Norge fra 1997-2000
 • Speciallæge i almen medicin siden 1995

 

PERSONALE

Lene Starling-Juhl

Sygeplejerske

Lene har været ansat i klinikken siden 2011.

Lene passer telefonen ml. kl. 9-12 og har patientkonsultationer.

F.eks. blodprøvetagning, EKG-tagning, behandling af fodvorter, øreskylning, sårpleje, vaccinationer og andre indsprøjtninger, måling af blodtryk, blodsukker og blodprocent, undersøgelse af urin, graviditetstest, halspodninger, lungefunktionsundersøgelse mv.
Hun tager sig også af kontrol ved forhøjet blodtryk, diabetes II, astma og KOL.

Derudover kan du få hjælp til rygestop og vægttab. 

 

Maria Petz Adamsen

Maria har været ansat som lægesekretær i klinikken fra d. 1. juni 2019.

Maria passer telefonen dagligt ml. kl. 9-12 og sidder i skranken ved personlig kontakt i samme tidsrum.

Derudover foretager hun også EKG-tagning, tager blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, undersøgelse af urin, graviditetstest mv. 

Katja Rasmussen

Katja er ansat fra d. 1/2-2021 som vikar mhp. mulig overtagelse af Pernille Ewés praksis. 

Katja vil være i klinikken mandag, tirsdag og onsdag. 

UDDANNELSESLÆGER

Madeleine Ismail er ansat som uddannelseslæge i klinikken fra d. 1/2-2020 til d. 31/1-2021. 

Hun har stor erfaring fra praksis og er i sidste del af sin speciallægeuddannelse og er således færdiguddannet speciallæge i almen medicin (praktiserende læge), når hun har været i vores praksis i 1 år.

Madeleine har telefontid dagligt mellem
kl. 
8.30-9.00.

Hun vil oftest have kortere ventetid end de faste læger i klinikken.
Du kan kun bestille tid hos hende ved telefonisk kontakt til hende eller sekretæren.
Hun superviseres dagligt af de faste læger i klinikken.