LÆGERNE

Læge Janne Kaulberg

  • Kandidat fra Københavns Universitet 1996. 
  • Efterfølgende ansat og uddannet på Holbæk Centralsygehus og Roskilde Amts Sygehus.
  • Har desuden arbejdet i almen praksis i Norge.
  • Speciallæge i almen medicin 2004.
  • Praktiserende læge pr.1.april 2005.
  • Privat: Født 1965, gift, har to døtre.

Læge Katja Rasmussen

  • Læge fra Københavns Universitet i 2006
  • Speciallæge i almen medicin i 2019
  • Praktiserende læge pr. 1. maj 2021
  • Privat: Født 1979, gift, har tre børn

 

PERSONALE

Lene Starling-Juhl

Sygeplejerske

Lene har været ansat i klinikken siden 2011.

Lene passer telefonen ml. kl. 9-12 og har patientkonsultationer.

F.eks. blodprøvetagning, EKG-tagning, behandling af fodvorter, øreskylning, sårpleje, vaccinationer og andre indsprøjtninger, måling af blodtryk, blodsukker og blodprocent, undersøgelse af urin, graviditetstest, halspodninger, lungefunktionsundersøgelse mv.
Hun tager sig også af kontrol ved forhøjet blodtryk, diabetes II, astma og KOL.

Derudover kan du få hjælp til rygestop og vægttab. 

 

Maria Petz Adamsen

Maria har været ansat som lægesekretær i klinikken fra d. 1. juni 2019.

Maria passer telefonen dagligt ml. kl. 9-12 og sidder i skranken ved personlig kontakt i samme tidsrum.

Derudover foretager hun også EKG-tagning, tager blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, undersøgelse af urin, graviditetstest mv. 

UDDANNELSESLÆGER

Marie Ørntoft  er ansat som uddannelseslæge fra d. 1/3 til d. 31/8-2021. 

Hun er færdiguddannet læge fra Københavns Universitet og er nu igang med sin basisuddannelse inden, hun skal vælge speciale.

Marie har været i 1/2 år på Neurologisk afdeling på Roskilde syghus, og hun skal nu være her i klinikken i 1/2 år. 

Hun vil oftest have kortere ventetid end de faste læger i klinikken.
Du kan kun bestille tid hos hende ved telefonisk kontakt til hende eller sekretæren.
Hun superviseres dagligt af de faste læger i klinikken.